Boken om Aaslandsætten kom første gang ut i 1910 (43 sider). Neste gang den ble oppdatert var til slektsstevnet på Aasland, 29. juni 1947. Det var Ola Aurenes som stod for det praktiske arbeidet med utgivelsen. Boka ble trykt i 1500 eksemplarer.
 
Det ble holdt nytt slektsstevne på Aasland 17. juni 1973, og her ble det samlet inn opplysninger om ættens utvikling etter utgivelsen av den første boka. Det praktiske arbeidet ble denne gang overlatt til Sigrun Misund. Boka kom ut i 1979.
 
Mye har skjedd siden den gang. Dette har Lasse Aga tatt opp, og har startet arbeidet med en oppdatering. Det er etablert en komite til praktisk arbeid og å sørge for innsamling av opplysninger.
 
Vi vil be flest mulig om å følge med her, informere andre om denne siden, og når den tid kommer, sende stoff til komitéen.
 
Det er viktig å kunne nå også dem som er utflyttet, og til det, ser vi internett som et godt verktøy. Aasland er ikke noe velklingende i engelsktalende land, derfor har en del skiftet navn til Ausland eller Ashland.
 
Etablering av foreningen Ætten Aasland.
Vi har den 7. august 2013, gått til det skrittet å registrere foreningen Ætten Aasland i Brønnøysundsregistrene. Vi har fått tildelt org. Nr. 912 411 672. Stiftelsesdokumentet er signert av alle komitémedlemmene.
Foreningens styre består av:
Lasse G. AgaStyrets leder
Steinar AaslandStyremedlem
Dagny Marie Aasland JohannessenStyremedlem
Osmund Nygaard HoveStyremedlem/Kasserer
Karleif LendeStyremedlem

 
Hovedhensikten med denne registreringen er at vi på denne måten blir registrert i moms registeret og får således refundert all inngående moms i regnskapet. Vårt salg av bøker er ikke moms-pliktig så vi betaler ikke utgående moms på salget vårt.